BekendmakingKappen van bomen

Verleend (reguliere procedure)

Oranjewijk

Kappen van 10 bomen, kap zal in fasen worden uitgevoerd

Locatie: Emmastraat
Datum besluit: 25 december 2012
Bezwaar t/m: 7 februari 2012

 

Achthoven

Kappen van één boom, herplanting één boom

Locatie: Ruigekade
Datum besluit: 25 december 2012
Bezwaar t/m: 7 februari 2012

 

Driegatenbrug

Kappen van 77 bomen staande langs de Zijldijk
Locatie: Zijldijk
Datum besluit: 25 december 2012
Bezwaar t/m: 7 februari 2012

 

Ouderzorg

Kappen van 15 bomen, herplanting 8 bomen
Locatie: Nijenrode
Datum besluit: 25 december 2012
Bezwaar t/m: 7 februari 2012


Zijlkwartier

Kappen van 23 bomen, herplanting 3 bomen en bossage
Locatie: Van der Valk Boumanweg
Datum besluit: 25 december 2012
Bezwaar t/m: 7 februari 2012

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 26 december tot en met 6 februari 2013, tenzij anders vermeld. Zie ook onder Vergunningen algemeen.

 

Informatie