BekendmakingKappen van bomen

Verleend

Bloemerd

Kappen van een boom (parasitaire aantasting) voor de ingang van sportpark de Bloemerd, geen herplant

Locatie: Bloemerd
Datum besluit: 8 januari 2013

Voorhof

Kappen van een boom ( slechte conditie) langs de Persant Snoepweg ter hoogte van nummer 1, geen herplant

Locatie: Persant Snoepweg
Datum besluit: 8 januari 2013

Zijlkwartier

Kappen van een boom ( eindstadium levenscyclus ) langs de Zijloordkade ter hoogte van nummer 20, geen herplant

Locatie: Zijloordkade
Datum besluit: 8 januari 2013

Vogelwijk

Kappen van 25 bomen (in slechte conditie)in de Merelstraat i.v.m. de herinrichting van deze straat, er worden negen bomen herplant

Locatie: Merelstraat
Datum besluit: 8 januari 2013

De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende omgevingsvergunningen loopt van 9 januari 2013  tot en met 20 februari 2013.

 

 

Informatie