BekendmakingKappen van bomen

Verleend (reguliere procedure)

De Vogelwijk

Kappen van zeven paardenkastanjes staande in de Roodborststraat, de bomen zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Er worden twee amberbomen herplant.

Locatie: Roodborststraat
Datum besluit: 29 januari 2013

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 31 januari 2013 tot en met 14 maart 2013, tenzij anders vermeld. Zie ook onder Vergunningen algemeen.

 

Informatie