BekendmakingKappen van bomen Bloemerd

Omgevingsvergunning

Aangevraagd (reguliere procedure)

Bloemerd

kappen van bomen (dunning Bloemerd 1e ronde fase 4)

Locatie: t.h.v. Bloemerd 2

Datum ontvangst: 9 augustus 2012

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bloemerd  2  Leiderdorp Nederland