BekendmakingKappen van bomen Kleine Zandput

Omgevingsvergunning

Aangevraagd (reguliere procedure)

Kalkhaven

kappen van bomen op de Kleine Zandput t.b.v. speelterrein

Locatie: t.h.v. Mauritssingel 54

Datum ontvangst: 9 augustus 2012

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Mauritssingel 54  Leiderdorp Nederland