BekendmakingKappen van negen bomen

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Kerkwijk

Kappen van negen bomen (herinrichting gebied langs verdiepte A4), herplant via A4 compensatieplan (2014-0051-OG01)
Locatie: Resedastraat 1
Datum besluit: 21 mei 2014
Bezwaar t/m: 2 juli 2014

De bezwarentermijn van de verleende omgevingsvergunningen loopt van 29 mei tot en met 10 juli 2014 tenzij anders vermeld.

 Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in

Informatie