BekendmakingKastanjebomen, laurierwilgen en een zuilhaagbeuk gekapt

Kastanjebomen, laurierwilgen en een zuilhaagbeuk gekapt

De bomen zijn gekapt omdat de kans op afbrekende takken of zelfs het omvallen van de bomen groot is. Dit kan een gevaar vormen voor de openbare orde en veiligheid. Het gaat om:

  • Twee laurierwilgen langs de waterkant ter hoogte van Dragontuin 22 en 28. Beide bomen bevinden zich in de eindfase van hun levenscyclus en zijn aangetast door de watermerkziekte.
  • Een zuilhaagbeuk in het trottoir voor Spechtstraat 3. De boom is dood en zijn takken beginnen af te breken.
  • Drie kastanjebomen nabij Brittenburg 4,18 en 32. De bomen zijn aangetast en verzwakt door de kastanjebloedingziekte.
  • Twee kastanjebomen in het trottoir voor Oltmansdreef 7 en 17. De kastanjebomen zijn dood.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland