BekendmakingKledinginzameling Leiderdorp in 2012

Verleende APV-vergunningen

Voor het houden van een kledinginzameling in Leiderdorp

in week 12, van 19 t/m 24 maart door Stichting  KICI;

in week 25, van 18 t/m 23 juni door Stichting Cibo-Cizira Botan;

in week 37, van 10 t/m 15 september door Stichting Kuren met Reuma;

in week 50, van 10 t/m 15 december door Stichting SMHO

Datum besluit: 7 februari 2012

De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van 08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel. De bezwarentermijn van de bovenstaande verleende vergunningen loopt van 9 februari 2012 tot en met 22 maart 2012.

Hoe kunt u bezwaar maken?

  • Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tijdens de bezwarentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp.
  • Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en bevat tenminste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar wordt aangetekend en de gronden van het bezwaar.
  • Het indienen van een bezwaarschrift heeft niet altijd tot gevolg dat er geen gebruik van het besluit gemaakt kan worden. Wel kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op    Leiderdorp Nederland