BekendmakingKraam GroenLinks

Verleende APV vergunning

Winkelhof

Plaatsen kraam GroenLinks op zaterdag 17 mei van 9.00 tot 13.00 uur i.v.m. de Europese verkiezingen
Locatie: Statendaalder
Datum besluit: 6 mei 2014

De bezwarentermijn van de verleende APV-vergunningen loopt van 7 mei tot en met 18 juni 2014 tenzij anders vermeld.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

Informatie