BekendmakingLaadpalen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2019 besloten tot het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Brandwacht t.h.v. Jacoba van Beierenlaan te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 18 september 2019 . Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linker kolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 18 september tot en met 30 oktober ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 30 oktober 2019 de tijd.

 

Informatie