BekendmakingLaadpalen week 7 (2020)

Jacoba van Beierenlaan
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2020 besloten tot het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Jacoba van Beierenlaan ter hoogte van perceelnummer 138 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 12 februari 2020. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linkerkolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 12 februari tot en met 25 maart 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 25 maart 2020 de tijd.

Luykendreef
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 februari 2020 besloten tot het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Luykendreef t.h.v. perceelnummer 34 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 12 februari 2020. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linkerkolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 12 februari tot en met 25 maart 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 25 maart 2020 de tijd.

Van Poelgeestlaan
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2020 besloten tot het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Van Poelgeestlaan ter hoogte van perceelnummer 37 te Leiderdorp.

De stukken zijn digitaal gepubliceerd in de Staatscourant op 12 februari 2020. Om de stukken in te zien gaat u naar de website www.staatscourant.nl. Kies in de linkerkolom onder de kop Officiële bekendmakingen voor Staatscourant, dan 'Op organisatie', vervolgens 'gemeente' en dan 'Leiderdorp'.

De stukken liggen eveneens van 12 februari tot en met 25 maart 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis (gedurende openingstijden).

Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Zij hebben hiervoor tot en met 25 maart 2020 de tijd.

Informatie