BekendmakingLeiden Marathon

Aangevraagde APV

Organiseren van de Leiden Marathon op 18 mei 2014 en het hiervoor tijdelijk afsluiten van diverse straten, voor zover het Leiderdorps grondgebied betreft

Locatie: diverse locaties
Datum aanvraag: 24 februari 2014

De aanvragen liggen 2 weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk een reactie indienen.

Hoe maakt u bezwaar, gaat u in beroep of dient u een zienswijze/reactie in?
Kijkt u www.leiderdorp.nl/bekendmakingen bij “Zo maakt u bezwaar, gaat u in beroep, dient u een zienswijze in”.

 

 

Informatie