Bekendmakingmandaatbesluit VIII Gemeentewinkel - dienstverlening

 
Het college van burgemeester en wethouders is in de vergadering van 8 juni 2009 akkoord gegaan met een toevoeging aan een mandaatbesluit. Het betreft een toevoeging aan het volgende besluit:

Mandaat VIII Gemeentewinkel - Dienstverlening:


- Onder nummer 56: artikel 16, lid 1 en 2 BW1 inzake het benoemen, schorsen en ontslaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Mandaat wordt verleend aan het afdelingshoofd Gemeentewinkel en ondermandaat aan de coördinator Gemeentewinkel.

 
Het herziene mandaatbesluit ligt daags na publicatie voor vier weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp