BekendmakingMandaatregeling en ondermandaatregister

Mandaatregeling en ondermandaatregister Milieudienst West-Holland 2010

Onlangs zijn de mandaatregeling en het ondermandaatregister van de Milieudienst West-Holland vastgesteld. Met de mandaatregeling worden de bevoegdheden van de directeur omschreven en met het ondermandaatregister wordt aangegeven welke bevoegdheden vervolgens worden overgedragen aan bepaalde medewerkers.

De mandaatregeling is in werking getreden op 29 juni 2010 en het ondermandaatregister zal op 1 augustus 2010 in werking treden. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt de regeling en het register bij deze bekendgemaakt. Zowel de regeling als het register kan worden geraadpleegd op de website van de milieudienst via www.mdwh.nl/ondermandaat of worden opgevraagd bij het secretariaat van de milieudienst tel. (071) 40 83 600. Desgewenst kunnen de stukken tijdens kantooruren bij de milieudienst worden ingezien (Schipholweg 128, 2316 XD Leiden).Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp