BekendmakingMededeling Fietsenwrakken verwijderd Schansen en Dreven

Fietsenwrakken verwijderd

Afgelopen week heeft de gemeente in samenwerking met de politie een fietsenopruimactie gehouden. Bij diverse ingangen van de flats aan de Schansen en Dreven stonden tientallen fietswrakken.

De Algemeen Plaatselijke Verordeningen (APV) zegt hierover het volgende:

Artikel 5:12

Het is verboden om in het belang van het uiterlijk aanzien – ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid – fietsen, fietswrakken of bromfietsen onbeheerd te laten staan.

De fietswrakken staan opgeslagen op de gemeentewerf aan de Simon Smitweg 9. Op vertoon van eigendomsbewijs en na het betalen van de verwijderingskosten kan men zijn fiets terugkrijgen. Voor meer informatie belt u naar de afdeling handhaving en toezicht via telefoonnummer (071) 54 58 500.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op schansen   Leiderdorp Nederland