BekendmakingMededeling grootonderhoud Meerburglaan

Groot onderhoud Meerburglaan

Woensdag 12 oktober heeft de laatste bijeenkomst met de klankbordgroep plaatsgevonden voor het groot onderhoud aan de Meerburglaan. Hieruit is een definitief ontwerp gekomen dat in het voorjaar 2012 uitgevoerd wordt. Het ontwerp is te vinden via www.leiderdorp.nl/meerburglaan.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Meerburglaan   Leiderdorp Nederland