BekendmakingMededeling inspectie GGD

Inspectie GGD

De GGD heeft buitenschoolse opvang De Duikboot, buitenschoolse opvang De Schatzoekers en kinderdagverblijf Winnie de Poeh geïnspecteerd. U kunt de rapporten vinden op de gemeentelijke website onder de afdeling Jeugd en Onderwijs / Kinderopvang.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp