BekendmakingMededeling Mandaatbesluit uitoefenen bevoegdheden SP71

Het college van burgemeester en wethouders is in de vergadering van 20 december akkoord gegaan met het Mandaatbesluit uitoefenen bevoegdheden gemeente Leiderdorp door Servicepunt71.

Het mandaatbesluit van het college ligt daags na publicatie vier weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.

Informatie