BekendmakingMededeling plaatsen JOP II Houtkamp

JOP Houtkamp II

Er is begonnen met de grondwerkzaamheden voor de tweede JOP in de Houtkamp. De werkzaamheden zijn eind november klaar.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Houtkamp   Leiderdorp Nederland