BekendmakingMededeling Twaalf bomen langs de rijksweg A4 gekapt

Twaalf bomen langs de rijksweg A4 gekapt

In verband met de werkzaamheden aan de A4 is een rij populieren langs de rijksweg ter hoogte van de Oranjewijk (“zwarte pad”) geveld. Deze rij populieren diende als windvanger voor de achterliggende bomen. Aangezien deze buffer verdwenen is, zijn deze twaalf achterliggende bomen niet bestand tegen de verwachte hoge windsnelheden. De kans was groot dat de bomen zouden omvallen of dat er (grote) takken zouden afbreken. Hierdoor vormden de twaalf bomen een gevaar voor de openbare orde en veiligheid.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op zwarte pad   Leiderdorp Nederland