BekendmakingMededeling Verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ ter inzage

Verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ ter inzage

Op 10 oktober 2011 heeft de Raad ingestemd met de Verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ gemeente Leiderdorp 2011. De verordening is met terugwerkende kracht op 1 september 2011 inwerking getreden en ligt ter inzage op het gemeentehuis.

 

 

 

Informatie