BekendmakingMededeling verwijderen gehandicaptenparkeerplaats Klimopzoom 58

Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats  te verwijderen bij Klimopzoom 58. Dit gebeurt door bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te verwijderen bij het bestaande parkeervak.

De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 20 april 2011 tot en met 1 juni 2011 bij de receptie in het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Hiervoor is de tijd tot en met  1 juni 2011.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Klimopzoom 58  Leiderdorp Nederland