BekendmakingMededeling verwijderen gehandicaptenparkeerplaats Laan van Berendrecht 186

Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats te verwijderen bij Laan van Berendrecht 186. Dit gebeurt door het bord E6 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te verwijderen en de gehandicaptenparkeerplaats weer terug te brengen in de staat van algemene parkeerplaats.

De stukken die hierop betrekking hebben, zijn van 18 mei tot en met 29 juni 2011bij de receptie in het gemeentehuis in te zien (gedurende openingstijden). Belanghebbenden kunnen op grond van hoofdstuk 6 van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift tegen het collegebesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Leiderdorp, postbus 35, 2350 AA Leiderdorp. Hiervoor is tot en met 29 juni 2011 de tijd.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Laan van Berendrecht 186  Leiderdorp Nederland