BekendmakingMededeling wijziging Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Leiderdorp hebben besloten tot het omvormen van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone naar een bedrijfsvoeringsorganisatie. De regeling wordt aangehaald onder de titel 'Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone'. De regeling treedt in werking per 1 november 2015.

De deelnemers aan deze gemeenschappelijke regeling maken afspraken over programmering, planning en kwaliteit en stellen middelen ter beschikking ten behoeve van de realisatie van de doelen uit de Transformatievisie Oude Rijnzone en de Samenwerkingsovereenkomst Oude Rijnzone.

De gemeenschappelijke regeling De Oude Rijnzone kunt u vinden op de website www.ouderijnzone.nl. Voor vragen of een nadere toelichting over de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone kunt u via e-mail contact opnemen met de secretaris, de heer P.N. van der Wijk, pwijk@alphenaandenrijn.nl.

Informatie