BekendmakingMededeling Zakelijke beschrijving Exploitatieovereenkomst Hoofdstraat 124-126

Zakelijke beschrijving Exploitatieovereenkomst Hoofdstraat 124-126

De gemeente Leiderdorp en Bouw- en aannemingsbedrijf Meerburg BV (Meerburg BV) hebben op 16 november 2011 een exploitatieovereenkomst gesloten over het bouwklaar maken van de locatie Hoofdstraat 124-126.

De zakelijke beschrijving ligt in overeenstemming met artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening van 1 december 2011 tot 30 december 2011 ter inzage in het gemeentehuis en u kunt het hier rechts lezen .

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoofdstraat    Leiderdorp Nederland