BekendmakingMededeling Zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst Simon Smitweg 7 ter inzage

Zakelijke beschrijving exploitatieovereenkomst Simon Smitweg 7 ter inzage

De gemeente Leiderdorp en Stichting Cardea Jeugdzorg hebben op 23 november 2011 een exploitatieovereenkomst gesloten voor het bouwklaar maken van de locatie Simon Smitweg 7.

De zakelijke beschrijving ligt in overeenstemming met artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening van 1 december 2011 tot 30 december 2011 ter inzage in het gemeentehuis aan de Statendaalder. 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Simon Smitweg 7  Leiderdorp Nederland