BekendmakingMededelingen

 
Kaderverordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens GBA 2009
Op 14 december 2009 heeft de gemeenteraad de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009 (Verordening GBA 2009) vastgesteld.
Aanleiding tot het vaststellen van de nieuwe Verordening GBA 2009 is een aantal wijzigingen in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Door deze wijzigingen door te voeren in de verordening voldoet de gemeente aan de eisen die de wetgever stelt. Bij de Verordening GBA 2009 is uitgegaan van een kaderverordening waarin de gemeenteraad het aan het college van burgemeester en wethouders overlaat om regels te stellen die de wet vereist (art. 3b, 96 en 100 van de Wet GBA).
Betreffende verordening ligt gedurende zes weken na publicatie, dus tot en met 28 februari 2010 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis aan Statendaalder 1. De receptie is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur.
 
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp