BekendmakingMededelingen

 Inspectie GGD buitenschoolse opvanglocaties 
De GGD heeft het buitenschoolse opvangcentrum De Schatzoekers en buitenschoolse opvang De Matrozen geïnspecteerd. U kunt de rapporten vinden op de gemeentelijke website onder de afdeling Jeugd en Onderwijs / Kinderopvang.
 
 


Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Gemeente Leiderdorp