BekendmakingMelding artikel 5.12, 12e lid Wet milieubeheer

Melding artikel 5.12, 12e lid Wet milieubeheer

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het college van burgemeester en wethouders van Leiderdorp op 25 mei  2012 een melding gedaan op basis van artikel 5.12, 12e lid van de Wet milieubeheer. De melding is gedaan omdat de beschrijving van het project 1469 in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) niet volledig was. Met deze melding wordt een tekstuele wijziging van de omschrijving doorgevoerd. De effecten op de luchtkwaliteit zijn onveranderd.Het ministerie van Infrastructuur en milieu (I&M) heeft op 1 augustus 2012 instemming verleend aan deze melding. De verandering wordt hiermee ingevoegd in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Heeft u vragen neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland (071) 408 3213. U kunt ook een vraag stellen per e-mail: l.loonen@odwh.nl. Informatie over de tekst van het artikel kunt u vinden op www.wetten.overheid.nl en over het NSL op www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/luchtkwaliteit/nsl

 

Informatie