BekendmakingMelding Driegatenbrug

Driegatenbrug

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening

Locatie: Zijlstroom 137

Datum:  vrijdag 22 augustus 2014 van 20.00 tot 01.00 uur

              vrijdag 29 augustus 2014 van 21.00 tot 01.00 uur.

Informatie