BekendmakingMelding festiviteit van der Marckstraat

Zijlkwartier

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 10 juni 2017 van 17:00 tot 01:00 uur
Locatie: van der Marckstraat 19
Datum ontvangst: 21 april 2017

Informatie