BekendmakingMelding gebruiksvergunning multifunctioneel centrum

gebruiksvergunning voor multi-functioneel centrum

Locatie                        :           Bloemerd 1C

Datum ontvangst        :           3 juli 2012

Informatie