BekendmakingMelding geluid

Geluid
Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 26 april van 21.00 – 01.00 uur
Locatie: Zijlstroom 137
Datum ontvangst: 28 maart 2017

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijlstroom 137  Leiderdorp Nederland