BekendmakingMelding geluid

Geluid

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening

Locatie: Bloemerd 2  
Datum:  8 februari 2014 van 20.30 tot 01.00 uur

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Bloemerd 2  Leiderdorp Nederland