BekendmakingMelding geluid

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening

Locatie: Zijldijk 32      
Datum:  vrijdag 3 oktober 2014 van 16.00 uur tot 23.00 uur

Informatie