BekendmakingMelding geluid

Driegatenbrug

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening
Locatie: Zijldijk 32
Datum: 20 november 2016 van 14.00 tot 22.00 uur

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijldijk 32  Leiderdorp Nederland