BekendmakingMelding geluid

Geluid

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening
Locatie: Hoogmadeseweg 41
Datum: 1 april 2017 van 20.00 uur tot 01.00 uur.

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Hoogmadeseweg 41  Leiderdorp Nederland