BekendmakingMelding geluid

Geluid

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening
Locatie: Zijlstroom 79
Datum: 21 april 2017 van 21.00 uur tot 04.00 uur

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijlstroom 79  Leiderdorp Nederland