BekendmakingMelding geluid

Geluid
Incidentele festiviteit/ mogelijke geluidshinder bij Brasserie Park de Zijlstroom op 23 juni 2017 van 20:00 – 01:00 uur

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijlstroom   Leiderdorp Nederland