BekendmakingMelding geluid

Geluid

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening
Locatie: Zijlstroom 79
Datum: 22 september 2017 van 21.30 uur tot 02.30 uur

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijlstroom 79  Leiderdorp Nederland