BekendmakingMelding geluid

Geluid

Incidentele festiviteit/ veroorzaken mogelijke geluidshinder op 29 juni 2018 van 20:00 – 01:00 uur
Locatie: Zijldijk 28
Datum ontvangst: 31 oktober 2017

Informatie