BekendmakingMelding geluid

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 3 februari 2018 van 19.00 uur tot 01.00 uur
Locatie: Van der Marckstraat 19
Datum melding: 9 januari 2018

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Van der Marckstraat 19  Leiderdorp Nederland