BekendmakingMelding geluid

Melding geluid

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 5 april 2018 van 22.00 uur tot 01.00 uur
Locatie : Zijlstroom 137
Datum melding : 2 december 2017

Informatie