BekendmakingMelding geluid


Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 29 september van 20.00 uur tot 01.00 uur
Locatie : Zijlstroom 137
Datum melding : 3 september 2018

 

Informatie