BekendmakingMelding geluid Boterhuispolder

Boterhuispolder

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening

Locatie: Boomgaardlaan 16

Datum:  zaterdag 30 mei 2015 van 10.00 tot 22.00 uur

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Boomgaardlaan 16  Leiderdorp Nederland