BekendmakingMelding geluid incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening

Geluid
Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening
Locatie: Zijlstroom 137
Datum: 7 april 2016 van 22.00 uur tot 01.00 uur.

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijlstroom 137  Leiderdorp Nederland