BekendmakingMelding geluid week 42

GELUID

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 3 november 2019 van 14.00 uur tot 22.00 uur
Locatie: Bloemerd 8
Datum melding: 30 augustus 2019

Informatie