BekendmakingMelding geluid week 44

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 17 november 2019 van 14.00 tot 22.00 uur
Locatie: Zijldijk 32
Datum melding: 3 oktober 2019

Informatie