BekendmakingMelding geluid week 50

Incidentele festiviteit/mogelijke geluidshinder op 1 januari 2020 van 15.00 uur tot 21.30 uur
Locatie : Hoogmadeseweg 41
Datum melding : 10 oktober 2019

Informatie