BekendmakingMelding geluid Zijldijk

Boterhuispolder

Melding incidentele festiviteit Activiteitenbesluit/Algemene Plaatselijke Verordening
Locatie: Zijldijk 32
Datum: 15 oktober 2016 van 20.00 uur tot 01.00 uur

 

 

Informatie

Locaties op kaart

Kaart met een markering op Zijldijk 32  Leiderdorp Nederland